Author Topic: give me access  (Read 1318 times)

Offline ZeRO

 • Elite Warrior
 • *
 • Posts: 321
 • {EwR}ZeRO^KoG
  • {EwR}ZeRO^KoG
give me access
« on: March 29, 2008, 04:09:41 PM »
Give me access to the front page to update the news
{EwR}ZeRO^KoG

Offline CetniK

 • Administrator
 • Elite Warrior
 • *****
 • Posts: 1,277
give me access
« Reply #1 on: March 29, 2008, 04:23:22 PM »
LOL right

Offline EverBlue

 • High Council
 • Elite Warrior
 • **
 • Posts: 502
give me access
« Reply #2 on: March 29, 2008, 05:29:08 PM »
HAHAHA

Offline CetniK

 • Administrator
 • Elite Warrior
 • *****
 • Posts: 1,277
give me access
« Reply #3 on: March 29, 2008, 05:46:18 PM »
stfu everbread

Offline EverBlue

 • High Council
 • Elite Warrior
 • **
 • Posts: 502
give me access
« Reply #4 on: March 29, 2008, 05:47:58 PM »
stfu cetty

Offline ZeRO

 • Elite Warrior
 • *
 • Posts: 321
 • {EwR}ZeRO^KoG
  • {EwR}ZeRO^KoG
hi
« Reply #5 on: March 29, 2008, 09:02:13 PM »
Lolz
{EwR}ZeRO^KoG

Offline CetniK

 • Administrator
 • Elite Warrior
 • *****
 • Posts: 1,277
give me access
« Reply #6 on: March 29, 2008, 11:28:34 PM »
stfu crackhead

Offline ZeRO

 • Elite Warrior
 • *
 • Posts: 321
 • {EwR}ZeRO^KoG
  • {EwR}ZeRO^KoG
haha
« Reply #7 on: March 30, 2008, 01:32:58 PM »
Stfu bitch
{EwR}ZeRO^KoG